Kácení stromů Středočeský kraj

Provádíme kácení stromů, které svým vzrůstem ohrožují okolní budovy a komunikace. Kácení provádíme ve ztížených podmínkách v závislosti na okolním terénu. Nejčastěji je naší práce zapotřebí v místech, kde jsou vzrostlé stromy v blízkosti budov či v místech s minimálním prostorem. V těchto místech často hrozí, že větve stromů se mohou při nárazovém vichru ulomit a poškodit tak okolní budovy či pozemní komunikace.

Techniky kácení stromů

Kácení stromů provádíme od koruny (pomocí lanové techniky). Dále provádíme směrové kácení stromů ze země za použití speciálního vybavení. Při směrovém kácení nasměrujeme padající kmen do míst s dostatkem prostoru, aby nedošlo k poškození okolních staveb
a předešlo se zraněním.

V nepřístupným terénu a v případě vysoce vzrostlých stromů provádíme kácení stromů a řezání větví z vysokozdvižné plošiny.

Objednávky a ceny služeb

Pracujeme velmi individuálně, tudíž cenu našich služeb stanovujeme dle dohody se zákazníkem na základě popisu či fotografií terénu, v němž máme pracovat. Termíny, na které si objednáte naše služby kácení stromů, jsou závazné a ceny jsou neměnné.

Kompletní resumé prováděných prací:

  • kácení stromů od koruny pomocí lanové techniky
  • směrové kácení ze země
  • kácení stromů s nasměrováním padajícího kmene do míst, kde je dostatek prostoru
  • kácení stromů z plošiny
  • zpracování dřeva podle požadavků zákazníka
  • možnost odkupu dřeva
  • úklid polomu a spadaných větví dle dohody a přání zákazníka